Veri Görselleştirme Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

Image for post
Image for post

Bilginin akılda kalıcılığı alanında çalışan uzmanlar haksız sayılmazlar, bir resim bin kelimeye bedeldir. Bu ifadeyi destekleyen bir tıbbi çalışma örneği var: Bir kullanım kılavuzunda sadece metin varsa, bu bilgilerin yaklaşık %70'ini alacağımızı gösterir. Ancak bu bilgilere bazı resimler eklersek, içgörüler daha belirgin hale gelecektir ve beynimiz verilerin %95'ini işleyecektir. Sizce buradaki sır nedir? Cevap, sıkıcı sayıları ve harfleri estetik açıdan hoşgörülü görsellere dönüştürebilen, verileri algılamayı ve hatırlamayı kolaylaştıran bir veri görselleştirme çalışmasında yatar.

Tanımına daha yakından bakalım ve başarıya giden yolu basitleştirmek isteyen herkes için bir alternatif sunalım:

Basit bir dille ifade etmek gerekirse veri görselleştirme; grafiksel çizelgeler, şekiller ve sütunlar aracılığıyla bilgilerin sunumudur. Bir sonraki adımlarınızı daha kısa sürede anlamanıza ve kitlenizin ilgisini daha uzun süre korumanıza olanak sağlar. Doğru zamanda doğru kararları vermenize yardımcı olacak bir dizi içgörü sunar. Stratejik planlamalar yapmak için çok ihtiyaç duyulan bir araçtır.

Büyük veri dünyasında, veri görselleştirme araçları ve teknolojileri, büyük miktarda bilgiyi analiz etmek ve veriye dayalı kararlar almak için gereklidir.

Veri görselleştirme, verilerde yer alan eğilimleri ve modelleri açık bir şekilde ortaya koyarak görsel bir bağlamda bilgiyi temsil eder. Genel olarak birçok kişinin yaptığı hata, veri görselleştirmeyi ‘infographics’ ile aynı şey olarak düşünmek oluyor. 1960’lı yıllarda ‘information graphics’ yani bilgi grafiği tanımlamasının birleşimi olarak karşımıza çıkan infografik, bugün bilginin görselleştirildiği bütün çalışmalar için kullanılan bir başlık. Ancak aslına bakacak olduğumuzda infografikler ve veri görselleştirme ürünleri birbirinden fazlasıyla farklı. İnfografiklerde sayılar büyük puntolarla ve eğlenceli şekillerle kullanıcılara aktarılır. Burada estetik bir gaye vardır ve kullanıcının aklında kalan şey asla metinler değil, rakamlardır.

İnfografikler karmaşık bilgileri, fikirleri ya da süreçleri tasarımsal destekle ortaya koyar ve somut bilgiler elde edilmesini sağlar. Veri görselleştirme çalışmaları sonucunda ise soyut bilgiler elde edilir ve çıkarımlar yapılır. Farklı değişkenlere göre kurgulanan veri görselleştirme çalışmalarında devasa veri tabloları kolay ve anlaşılır hale gelir. Yeni kurgular yaparak yeni bilgiler üretmeye olanak sağlar. Tabloya bakan her kullanıcı farklı bir konuya odaklanır ve farklı bilgilerin çıkarımını yapar.

Bugün birçok kişi veri analizini de veri görselleştirme ile karıştırmaktalar. Her ikisi de kullanıcıların bilgi edinmesine izin verir. Bu ikisi arasında dikkate değer bir çakışma olsa da veri analizi, verileri görselleştirmeyle karşılaştırıldığında çok daha derin bir seviyede yer alır. Baştan uca bir iş zekâsı çözümü ve çeşitli algoritmaları içerir.

Veri görselleştirme, verilerde yer alan eğilimleri ve modelleri açık bir şekilde ortaya koyarak görsel bir bağlamda verileri temsil eder. Veri analizi, verilerde yer alan eğilimleri ve kalıpları tanımlayarak veya keşfederek, daha derin bir adım atmaktadır. Günümüzün iş ortamı karmaşıklaştıkça, veri analizi de karmaşık hesaplamaları içerir.

Görselleştirme araçları, verileri analiz etmek yerine raporlamaya odaklanır ve bu nedenle, çoğu araç, formül başına olası toplamalarda kısıtlamalarla sınırlıdır. Tam tersine, uçtan uca analitik çözümler, kullanıcıların ayrı kaynaklarda çalışan karmaşık formüller oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, gerekli ön hesaplamaları otomatik olarak yapar ve kullanıcı için hayatı kolaylaştırır.

“Büyük Veri Çağı” vites yükselttikçe veri görselleştirme, her gün üretilen trilyonlarca bilgiyi anlamlandırmak için giderek daha önemli bir araç haline geliyor. Veri görselleştirme, verileri, eğilimleri ve aykırı değerleri vurgulayarak anlamak için daha kolay bir form haline getirerek hikayeleri anlatmaya yardımcı olur. İyi bir veri görselleştirme hikâyeyi doğru anlatır, veriden gelen gürültüyü ortadan kaldırır ve yararlı bilgilerin öne çıkmasını sağlar.

Günümüz şartlarında iş dünyasında bir sonraki adımı doğru tahmin edebilmek için veri görselleştirmeye yoğunlaşmak önemli. Başarılı Bir Veri Görselleştirmenin 3 Elemanı başlıklı yazımızı okumanız da faydalı olabilir.

aline geliyor. Veri görselleştirme, verileri, eğilimleri ve aykırı değerleri vurgulayarak anlamak için daha kolay bir form haline getirerek hikayeleri anlatmaya yardımcı olur. İyi bir veri görselleştirme hikâyeyi doğru anlatır, veriden gelen gürültüyü ortadan kaldırır ve yararlı bilgilerin öne çıkmasını sağlar.

Günümüz şartlarında iş dünyasında bir sonraki adımı doğru tahmin edebilmek için veri görselleştirmeye yoğunlaşmak önemli. Başarılı Bir Veri Görselleştirmenin 3 Elemanı başlıklı yazımızı okumanız da faydalı olabilir.

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store