Veri Bilimi ve 2018'de Veri Bilimci Olmak

Image for post
Image for post

21.yüzyıl mesleklerinden biri olarak lanse edilen veri bilimi, her geçen gün biraz daha popüler hale geliyor. Özellikle teknoloji çağında büyüyen neslin ilgi duyduğu bu meslek, az bilinen ve fazlasıyla ihtiyaç duyulan dallarından biri. Big data teknolojisiyle birlikte ortaya çıkan veri bilimci, herhangi manuel veya yargısal bir hataya fırsat veremeden, geniş çaplı ve karmaşık verileri incelemekle sorumlu kişidir. Sorulara ve sorunlara veri analizine dayalı cevaplar bularak veri odaklı karar vermeye ve iş stratejileri oluşturmaya yardımcı olur. Veri bilimi hemen her alanda ihtiyaç dahilinde olduğu için, veri bilimcileri günümüz şartlarında ciddi anlamda birer kurtarıcıdır.

“Nasıl veri bilimci olabilirim?” son dönemde Quora’da en çok cevaplanan sorulardan biri oldu. Bu nedenle biz de veri bilimi ile ilgilenmek, veri bilimci olmak isteyenler için bilgilendirici bir içeriğe yer vermek istedik.

Size vereceğimiz en iyi tavsiyemiz, şimdiden yolculuğunuza hazırlanmaya başlamak olacaktır. Temel kavramları anlamak için zaman ayırmak, bu alanla gerçekten ilgilenip ilgilenmediğinize de karar vermenize yardımcı olacaktır. Bir veri bilimcisi olma yoluna başlamadan önce, bunu neden yapmak istediğiniz konusunda kendinize karşı dürüst olmanız önemlidir. Bu konuda kendinize sormanız gereken bazı sorular olabilir:

  • İstatistiklerden ve programlardan hoşlanıyor musunuz ya da en azından şu ana kadar öğrendiklerinizden hoşlandınız mı?
  • En yeni teknikler ve teknolojiler hakkında sürekli olarak öğrenmeniz gereken bir alanda çalışmaktan keyif alır mısınız?
  • Ortalama bir maaşa sahip olacağınızı bilseniz bile bir veri bilimcisi olmak ister misiniz?
  • Diğer iş konularında da (örneğin veri analizi vb.) iyi misiniz?

Kendinize bu soruları sorun ve kendinize karşı dürüst olun. Evet cevabını verdiyseniz, o zaman bir veri bilimcisi olmak için yola çıktınız demektir. Bir veri bilimcisi olma yolu, muhtemelen önceki deneyiminize ve ağınıza bağlı olarak biraz zaman alacak. Buna da hazır olmalısınız. Biraz somut unsurlara değinmemiz gerekirse eğer, her şeyden önce matematik ilgi duyduğunuz alanlardan biri olmalı. Eğer matematik tutkunuysanız ve olasılık hesaplamak size keyifli bir bulmaca çözmek gibi geliyorsa, iyi veri bilimci olma yolunda daha kolay ilerleyebileceğinizi söyleyebiliriz. Tabi ki matematik bilmek tek başına yeterli değil. İstatistik ve programlama alanında da gerekli becerilere sahip olmak gerekiyor. Bir liste yapmak gerekirse eğer;

  • Veri tabanı bilgisi
  • Tahmini analitik ve ML
  • Büyük veri bilgisi
  • Sunum becerileri

Bir veri bilimcisi, her zaman istatistikleri anlama ve yorumlamada iyi olan kişidir. Zaten iş dünyasında bu kadar talep yoğunluğunun oluşması da bu becerilerine bağlı. Şu anda Birçok şirket hem geleceğe yönelik stratejiler yapmak hem de çalışanların perspektifini oluşturmak için veri bilimi çalışanlarından yararlanıyor. Bir anlamda şirketteki rolleri oldukça büyük. Bu nedenle şirketlerde en yüksek ücreti alan çalışanlardan olmaları da şaşırtıcı değil.

Bizler belki de her gün pazarlama görüşmeleri yapıyoruz, ama lüks bir otomobili satın alması için insanları nasıl çağıracağımızı bilmiyoruz. Alıcısının çok az olduğu bir aracı pazarlamanın da arkasında çok fazla analitik öğrenme var, alıcısı çok olan aracın arkasında da. Pazarlama yapmaya başlamadan önce hangi ürün için müşteri nasıl çağırılır, o ürün için kaç adet arama yapılmıştır, ne kadar veri harcanmıştır ve günün hangi bölümünde harcanmıştır gibi bilgileri bile bilmek gerekir. İşte dünyanın en iyi pazarlama stratejilerinin arkasında da veri bilimi ve veri bilimcileri vardır.

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store