Tarihi, Mevcut Durumu ve Kullanım Alanları ile Büyük Veri

Image for post
Image for post

Big Data ya da Türkçe karşılığı ile Büyük Veri, son dönemde sık sık karşımıza çıkan terimler arasında. Büyük veri işleme, büyük veri analizi, büyük veri bilimi gibi farklı çerçeveler içerisinde bu kavramı görebiliyoruz. Duke Üniversitesi’nin dünyaca ünlü profesörlerinden Dan Ariely büyük veri için gençlerin “romantik ilişkileri” benzetmesini yapmış.

“Big data is like teenage sex; everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims that they are doing ıt…”

“Büyük veri genç yaşta ilişkiye girmek gibi; herkes bu konuda konuşuyor, kimse gerçekten ne yaptığını bilmiyor, herkes öteki tüm insanların bunu yaptığını düşünüyor ve bu yüzden kendi yaptığını iddia ediyor.”

Büyük veri ile ilgili kafanızda oluşan sorulara, bu yazıda yanıt bulabilirsiniz!

Büyük veri aslında kendi kendini açıklayan kavramlardan bir tanesi. Yani tam olarak çok sayıda veri anlamına geliyor. Basit bir yazılımın analiz edemeyeceği kadar fazla bilgi içeren veriler, büyük veri olarak adlandırılıyor.

Büyük veri kavramı, ilk olarak 90larda ortaya çıkmıştır. ABD’li bilgisayar mühendisi John R. Mashey, büyük veri kavramının yaygılaşmasını sağlayan isimdir. Büyük veri; analiz yöntemleri ile öteki veri gruplarından ayrılır. Farklı, karmaşık ve büyük ölçekli veri kümeleriyle ilgili bilgileri ortaya çıkarmak için yeni entegrasyon biçimlerine sahip bir dizi teknik ve teknolojiyi gerektirir.

Büyük veri kavramının boyutları, sıkça tartışma konusu oluyor. Bu ölçüler, teknolojik ilerlemelerle sürekli değişiyor. 2012'den itibaren, birkaç düzine terabayttan birçok exabayt veriye kadar olan veri grupları; büyük veri olarak kabul ediliyor.

Büyük veri sadece sayıca fazla değildir. Aynı zamanda hem hacim, hem hız hem de çeşitlilik ile karakterize edilir.

Evet anladık, büyük veri çok büyük… Peki, nereden geliyor bu kadar çok veri? Aslında büyük veri, insanlar taradından ortaya konuyor! Günlük hayatımızdaki bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet gibi cihazlar; kullanım esnasında çeşitli veriler ortaya çıkarıyor. Her bir mesaj, her bir video, her bir fotoğraf bir veri… Hatta her bir beğeni, her bir yorum, her bir arama da yine veri oluyor. Bunların her birisi de yine verilerden oluşuyor. Yani büyük veri alanında bizlerin yarattığı bilgiler kullanılıyor.

Elinizde milyonlarca taş olduğunu düşünün. Bu birbirine benzeyen milyonlarca taş arasından, en küçük olanını arıyorsunuz. Bu durumla nasıl başa çıkarsınız? Elinize aldığınız ilk taşla ikinciyi ölçer, belki üçüncünün en küçük olduğuna karar verirsiniz. Sonra 78. ondan küçük olur; 637. ondan da küçük olur, 19768. ondan da küçük olur. Ancak en küçük taşı bulana kadar tek tek buna bakmanız gerekir. İşte büyük veri, bu şekilde işlenir.

Büyük veri nedir sorusuna yanıt bulduğumuza göre, gelelim kullanım alanlarına… Büyük hız, hacim ve çeşitlilikte veri üreten her alanda büyük veri vardır. Devlet yönetimi, sağlık, eğitim, üretim, sigortacılık ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda kullanılıyor.

Büyük verinin kullanım alanlarından bir tanesi de reklamcılık alanı… Büyük veri madenciliği ile, oluşturulan verier aracılığı ile kişilerin ihtiyaçları belirlenebiliyor, hangi reklamları göreceği tasarlanabiliyor. Şu basit örneği hepimiz yaşamışızdır: internette bir telefon almak için arama yaparsınız sonra her yerde bu telefona dair reklamlar görmeye başlarsınız… İşte bunun yapılması, büyük veri analizi ile mümkündür.

Büyük veri ve bu konunun analizinin, günümüz dünyasının ve geleceğin en gündemde konuları olacakları kesin!

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store