Geleceğin Mesleği Gerçekten Veri Analistliği Mi?

Image for post
Image for post

Veri analitistliği… Aslında uzun zamandır hayatımızın içerisinde olan ama adını yeni yeni duyduğumuz bu meslek, geleceğin mesleği olabilir mi?

Dünya giderek dijitalleşiyor. Artık neredeyse her türlü iletişim online olarak gerçekleştiriliyor. Dijitalleşme sadece iletişim ile de sınırlı değil. Bankacılık, eğitim, ulaşım, alışveriş gibi her alanda işlemler dijital olarak hallediliyor. Bütün bu işlemler ardında bir veri bırakıyor. Veri güvenliği, veri analizi, verilerin toplanması, korunması gibi konular gündemden düşmüyor. Bu da veri analistliğinin öneminin her geçen gün artmasını sağlıyor. Veri analistliği, geleceğin mesleği olarak görülüyor. Peki, bu durum gerçekten de böyle mi? Konu ile ilgili analizi sizlerle paylaşıyoruz.

Geleceğin mesleğini mercek altına alma zamanı şimdi! Veri analistliği, en sade anlatımı ile bilgi toplama ve inceleme işidir. Yararlı olan bilgileri keşfetme, sonuçlar konusunda gerekli otoriteleri bilgilendirme ve karar vermeyi desteklemeyi amaçlar. Bunun için verileri derler, temizler, dönüştürür, ve modeller.

Veri analistliği nedir, buna baktık. Sıra geldi bu mesleğin iş tanımına göz atmaya… Veri analistleri günlük mesaileri içerisinde neler yaparlar, buna değineceğiz şimdi.

Veri analistliği yapabilmek için, öncelikle bu verileri toplamak gerek! Çalışılan iş alanına göre, veri analistliği çeşitli konularda veri toplamaya dayanır. Veriler pek çok farklı yerden toplanabilir. Sosyal medya hesaplarındaki aktiviteler, arama motorları ile ilgili veriler, öteki şirketlere dair bilgiler, pazarlanan ürünün performansı ile ilgili değerlendirmeler… Herhangi bir konu veri analisti tarafından araştırılabilir.

Veri analistliği yoğun oranda raporlamaya dayanır. Bir şirketin hem kendi içinde hem de dışarıdaki müşterileri ile olan iletişiminin sağlanması için raporlama yapılır. Şirketin etkinliklerine göre bu raporlamayı veri analisti gerçekleştirir. İç raporlar verimliliği arttırmak, dış raporlar ise müşteri ile olan ilişkileri yönetmek için gerekmektedir.

Veri analistliği detayların ön planda olduğu bir meslek… Kimi zaman veri analistliği yapan kişinin yakaladığı, aslında ilk bakışta önemsiz gibi görünen kimi detaylar, şirket için büyük bir önem teşkil edebilir. Bu nedenle de veri analistliği detaylara dikkat çekmeyi gerektirir.

Veri analistliği pek çok becerinin aynı anda kullanılması gereken bir meslek. Bu mesleğe ilgi duyanlar, ilgili becerileri zaman içerisinde geliştirebilirler,

Rakamlarla aranız nasıl? Eğer iyiyse veri analistliği tam size göre! Geleceğin mesleği veri analistliği için matematiksel beceriler gerekmekte. Bu beceriler, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi yolunda analistlere yardımcı olurlar. Rakamlar size mutluluk veriyorsa, matematikle uğraşmayı seviyorsanız, doğru yerdesiniz.

Veri analistliği için gereken ilk beceri, analitik düşüncedir. Büyük data ile rahat çalışabilecek, gördüğü bu datayı anlamlı ve kullanılabilir parçalara bölebilecek kişiler bu mesleği rahatlıkla yapabilirler.

Kimi zaman yolunda gitmeyen bir şeyler veri analistinin gözüne takılabilir. Sınırların dışında düşünmek, kötü durumları şirket lehine çevirmek için veri analistliği eleştirel düşünceyi gerektirmektedir. Sayılara ve eğilimlere bakarken, sadece eldeki raporu bitirmeye yönelik değil aynı zamanda şirketi iyiye taşıyıcı bir bakış açısına sahip olmak gerekir.

Meslek tanımında da bahsetmiştik… Veri analistliği detaylara dikkat çekebilmeyi gerektirir. Bu nedenle detaylar ile iyi olan kişilerin bu mesleği tercih etmesi doğru olacaktır. Ufak değişiklikler, eğilimlerdeki sapmalar, tercihlerdeki farklar şirketler için anahtar niteliğinde olabilir. Bu nedenle veri analistliği detaylara dikkat edebilmeyi gerektirir.

Veri analistliği yeni yeni popülerlik kazanan bir alan. Gelecekte de bu konuya talep artacak gibi görünüyor. Ancak henüz lisans düzeyinde veri analistliği eğitimi verilmiyor. Bu mesleği yapabilmek için okunabilecek bölümler şu sekide: Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Matematik, İstatistik, Bilgi Yönetimi, Endüstri Mühendisliği.

Veri Bilimi ve 2018'de Veri Bilimci Olmak başlıklı yazımıza da göz atmak isteyebilirsiniz.

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store