Bulut Bilişim ve Büyük Veri: İdeal Bir Kombinasyon

Image for post
Image for post

Temelleri 1950’li yıllarda atılan bulut bilişim (cloud computing), kısa tanımıyla kullanıcıların internet olan her yerden erişim sağlayabilmesine izin veren sistemin genel adıdır. Aslında bu sistemin en yakın örneğini MS Office belgelerini düzenlemek ve depolamak için kullandığımız Office 365’te görüyoruz. 2008 yılından beri yaygın olarak kullanılan bulut bilişim, kişisel kullanımların yanı sıra artık iş dünyasında da olmazsa olmazlardan biri.

Sürekli genişleyen bir kitleye sahip olan şirketler ve devlet kurumları; erişimi kolaylaştırmak, maliyette önemli bir azaltma sağlamak için mevcut teknolojilerin en iyisinden yararlanmak adına yatırım yapıyor. Bilgi teknolojisi alanındaki gelişmeler sadece bulut alanını değil, aynı zamanda büyük veriyi de etkiledi. Bulut teknolojisinden yararlanılan sistem çözümleri hızla büyüyor ve uygun fiyatlı donanımlar daha da yaygınlaşıyor.

  • Veri gizliliği sağlıyor.
  • Sermaye altyapısında maliyeti azalttığı için şirket ve kurumların tasarruf etmesine yardımcı oluyor.
  • Anında güncelleme yapma şansı tanıyor.
  • Veriyi ölçekleme imkânı sunuyor.

Günümüz şartlarında sosyal medya, mesajlaşma, e-postalar ve daha fazlası aracılığıyla oluşturulan bir bilgi patlamasına şahit oluyoruz. Şirketler ve bireyler, kontrol etmek ve incelemek üzere, dolaşması bir hayli zor olan ve sürekli artan bir veri labirentinde geziniyorlar. Veri hacmindeki bu artış, bulut bilişim için bir meydan okuma sunuyor. Şirketler ve kurumlar veri mimarisini, depolama politikalarını ve en iyi uygulamaları temel olarak yapısal verilerle çalışarak oluştururken, yapılandırılmamış veriler geleneksel veri tabanı yönetim sistemi anlayışına uymuyor. Sorun, veri depolamayı en kolay hale getirmekten ziyade, veri özünün nasıl ortaya çıkarılacağı…

Bugün bilinen ortalama veri 2500000000 gigabayt büyüklüğünde. Kullandığımız cihazlarla her geçen gün daha fazla veri oluşturuyor ve bu veriyi saklamak istiyoruz. Üstelik sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Cihazların özelliklerinin sürekli geliştiriliyor olması, kapasitesinin de artmasına neden oluyor. İşin sosyal medya boyutu da bir hayli ciddi durumda. Her ay 200 milyon tweet ve 30 milyar Facebook paylaşımı oluşuyor. Mevcut duruma baktığımızda, 2020 yılına kadar yaratılan veri miktarı, 43 trilyon gigabaytlık bir seriye ulaşacak. Bulut bilişim ve büyük veri hala ideal bir kombinasyon olduğunu kanıtlıyor. Çünkü verilerin sürekli büyümesi ve büyümeye devam edecek olması, bu durumun bir sorun olmaktan çıkıp bulut bilişimle birlikte bir çözüm unsuru haline gelmesi sağlandı.

SAS Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Asya Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu da bu konuda şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Son yıllarda verilerin, boyut, çeşitlilik ve karmaşıklık anlamında sürekli büyümesi ve büyümeye devam edecek olması, büyük veri konusunu bir sorun olmaktan çıkarıp 21. yüzyıl teknoloji evriminin bir gerçeği haline getirdi.”

Teknoloji dünyasında bir araya gelen; nesnelerin interneti, big data ve bulut bilişim yeni geliştirmelerle birlikte kullanıcılara kaçırılmaz imkanlar sunacağa benziyor. Yapılandırılmamış veriyi analiz ederek nasıl bir rekabet avantajı kazanabileceğinizi bir düşünün. Her gün 2.5 katrilyon bayt veri üretiyoruz. Bu verilerden elde ettiğiniz yeni bilgilerle neler başarabilirdiniz? 21. yüzyıl bilgi çağı olduğunu varsayarak, bazı lider şirketleri bu büyük miktardaki verileri gerçek zamanlı analiz ederek rekabetçi avantaj kazanmak istemeleri oldukça normal değil mi? Gelecekte geliştirilecek yeni teknolojiler sayesinde büyük veri ve bulut bilişim ailesinin daha da büyüyeceğinden eminiz.

“Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti ve Büyük Verinin İktisadi Etkileri başlıklı, detaylı inceleme ve analizlerin olduğu yazımızı da göz atmanız faydalı olacaktır.

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store