Bugünü ve Geleceğiyle İş Zekâsı

Image for post
Image for post

Business Intelligence, yani Türkçeleştirilmiş haliyle İş Zekası, ham verinin işlenerek anlamlandırılması için uygulanan yöntemlere verilen isim olarak tanımlanabilir. Büyük verinin analiz edilerek anlamlandırılması sürecinde yapılan uygulamaları ve bu sürecin tamamını kapsayan İş Zekası, işletmelerde doğru bilgilerle yeni stratejilerin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Bugün eBay ve Amazon gibi birçok şirketin başarılarının arkasındaki uygulamanın İş Zekası çözümleri olduğu bilinen bir gerçekken, işletme sahiplerinin belki de günümüz şartlarında en çok yatırım yapmaları gereken konu bu.

Finans sektöründen sağlık sektörüne, telekomünikasyondan enerji sektörüne kadar birçok alanda kullanılan İş Zekâsı, geniş bir kapsama sahip. Bazılarını sıralayacak olursak;

  • Veri madenciliği
  • Süreç madenciliği
  • İş süreçleri yönetimi
  • İş performans yönetimi
  • Temel bileşen raporlama
  • Performans ölçümleri

Business Intelligence çözümlerinden yararlanmak için öncelikle şirketin ihtiyaçları belirlenir ve ona göre hangi kapsamda kullanılacağına karar verilir. Veri analizi yaparak stratejik hedeflemelerin yapılmasıyla birlikte, iş süreçlerinde doğru ilerlemeler görülür. Bugün birçok şirketin yatırımlarını doğru yönlendirebilmesine olanak sağlayan BI; iş maliyetini düşürme, performansı artırma, daha fazla kâr elde edebilme ve fırsatları görme konusunda etkileyici oluyor. İş ve pazar fırsatlarını görebilme açısından oldukça etkili olan BI, giderek artan rekabetin altında olmazsa olmaz çözümlerden biri.

Günümüz şartlarında iş dünyası her geçen gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyor. Ancak bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için çok daha hızlı ve doğru karar vermek gerekiyor. Rekabet ortamında çok daha büyük bir risk unsuru söz konusu olduğu için, şirketlerin ellerini güçlendirerek risk almadan doğru adımları atması gerekiyor. İşte bu bağlamda da İş Zekası çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. Gerçek zamanlı analizler sayesinde edindiği bilgilerle adımlarına yön veren şirketler, İş Zekası uygulamaları ile rekabet avantajı kazanıyor. Ayrıca raporlama araçları sayesinde neler yaptığını ölçümleyebiliyor.

“Ölçümlenemeyen bilgi, yönetilemez.”

Büyük veri her geçen gün gelişiminin artırıyor ve ölçümlenmesi giderek zorlaşan bir veri yığını ortaya çıkıyor. 2 milyar internet kullanıcısının; 4,6 milyar cep telefonu kullanıcısının olduğu bir dünyada verinin giderek artması elbette en normal sonuçlardan biri. Sektöre ayak uydurabilmek, rekabet avantajı sağlayabilmek ve gelişmelerin gerisinde kalmamak için veriyi iyi ve doğru yönetebilmek gerekiyor. Bunun için de İş Zekâsı araçlarına sistemde yer vermek gerekiyor. Bugün bile devasa bile veriyle karşı karşıyayız. Şirketlerin bugün ki eğilimleri takip ederken, geleceğin eğilimlerine karşı da şimdiden önlemlerini almaları gerekiyor.

2020 itibariyle müşteri etkileşimlerinin %85’inin insan olmadan yönetileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki yıllarda da işletmeler insanlar tarafından yönetilecek, ancak rekabet edebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için, giderek artan ve giderek yaygınlaşan makinelerin zekasını kullanacaklar.

İş zekası (BI), işletmelerin daha geniş pazarlar, iç süreç performansı ve ilerleme hakkında zaman içerisinde daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. AI bu kritik bilgileri daha hızlı ve daha ucuza öğrenmeyi mümkün kılacak. Müşteriye dönük veya çalışanlara yönelik görevler için AI araçlarını kullanan işletmeler, genellikle analiz görevlerinde çalışan personel masrafından uzaklaşacaklar. Modern BI araçları insanlarla her yıl daha sorunsuz iletişim kurabilma şansı tanıyacak.

Günümüzün yenilikçi BI çözümlerinin birçoğu öngörülen modelleri tarihsel modellere uygulayarak tahmin edilen sonuçları önceden tahmin edebilir ve makine öğrenimi yardımı ile makul önerilerde bulunabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için, şimdiden BI dünyasını takip etmek ve her yeni gelişmeye uyum sağlamak gerekiyor.

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store