Büyük Veri Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey!

Image for post
Image for post

Son dönemde iş dünyasında ilgi odağı haline gelen big data hakkında bilmeniz gereken beş şeye bir göz atacağız:

Büyük veri ile ilgili birçok sosyal medya ve internette birçok söylenti var, ama tam olarak big data nedir hala anlaşılmış durumda değil. Bu nedenle büyük veri hakkında bilmeniz gereken 5 ilginç şeyi incelemeye karar verdik.

Basitçe ifade edersek big data, verilerin belirli bir yönüne ilişkin kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmak için sayısal olarak analiz edilen büyük veri kümelerini ifade eder. Önemli sonuçlar elde etmeye yeterli olduğu sürece, bir verinin büyük veri olarak sınıflandırılması için gerekli minimum veri miktarı sınırlaması söz konusu değildir.

Büyük veri sonsuz sayıda yerde kullanılabilir ve zaman içerisinde veri miktarı artabilir. Basit bir Google araması bile bir veri deposu içerisinde yer almaktır. Pek çok kişi, erişim ve analiz için ne kadar veri bulunduğunu bilemez. Veri Madenciliği ve Veri Bilimi konularında uzmanlaşan kişiler veriye nasıl erişilebileceği ve nasıl kullanılabileceği konusunda yönlendirici olur.

Bu verilere nasıl erişebileceğiniz ve kullanabileceğinize dair adımları beş bölüme ayrılabiliriz:

Büyük verinin ana zorluğu nasıl saklanacağını yönetebilmektir. Veri depolamak için bazı programlama bilgilerine ihtiyaç vardır ve buradaki başarı veri deposunu kurmaktan sorumlu kişinin uzmanlığına da bağlıdır. İyi bir sağlayıcı, verilerinizi depolamak ve sorgulamak için güvenli ve sabit bir yer sunar.

Veri kümeleri iyi ya da kötü ayıklanmadan, tüm şekil ve boyutlarıyla gelir. Verilerin nasıl saklanacağını düşünmeden önce, temiz ve kabul edilebilir bir formatta olduğundan emin olmalısınız. Aksi bir durumda doğru veri analizi yapılması mümkün olmayabilir.

Veri madenciliği, bir veri tabanı içindeki içgörüyü keşfetme sürecidir. Bunun amacı, şu anda tutulan verilere dayanarak tahminler yapmak ve bir sonraki adım için doğru kararları vermektir.

Tüm veriler toplandıktan sonra, çıkan sonuçları ve trendleri görebilmek için analiz edilmesi gerekir. Toplanan veri üzerinde işlem yapan veri analisti, eğer işinde uzmanlığa sahipse bu veri kaynağı içerisinde mutlaka bilgi tespitlerinde bulunacaktır.

Büyük veride belki de en önemli aşama verilerin görselleştirilmesidir. Farklı programlar ve yazılım dilleri kullanılarak verilerin görselleştirmesi sağlanabilir. “Veri görselleştirme neden neden bu kadar önemli?” başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Big Data’ya olan erişimin artmasıyla birlikte, konuyla ilgili kariyer hacmi de artmaya başladı. Veri hareketine göre ortalama bir büyük veri mühendisi ülkemiz şartlarında yılda 100 bin lira civarında maaş almaktadır.

Bu sorunun cevabı için uzun uzadıya düşünmeye gerek yok. Evet, büyüyen bir endüstri söz konusu. Bunu Google Trendler şemasında 2004 ve günümüz arasındaki “Big Data” arama terimindeki popülerliğin artışından da anlayabilirsiniz.

IDC yaptığı raporlamalardan yola çıkarak, 2020 yılına kadar büyük veri gelirlerinin 210 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyor.

Big data tahmin ettiğinizden çok daha geniş bir konudur, bu yüzden her şeyi öğrenmek birçok alan hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Sahada çalışmak isteyen biri, aşağıdakilerden biri veya daha fazlası dahil olmak üzere belirli becerilere sahip bir diziye ihtiyaç duyacaktır:

R, Python, SAS veya SQL gibi veri analizi ile ilgili bir programlama dili bilgisi.

Matematik ve İstatistik hakkında iyi bir anlayış

Makine öğrenimi alanında detaylı bilgi

Temel Excel becerileri

Coursera gibi kaynaklar da çevrimiçi big data kursları sunmaktadır.

Veri bilimi hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilmek için makine öğrenimi üzerine çalışmanız gerekecektir. Makine öğrenimi konusunda kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi öğrenmek için şu içeriğe göz atabilirsiniz:

Makine Öğrenimine Başlamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store