Büyük Veri (Big Data) Rekabet Avantajı Olabilir mi?

Image for post
Image for post

Büyük veri, tıpkı 20.yüzyılda petrolün olduğu gibi değerli bir ürün haline geliyor. Peki, şirketler bu verileri kullanma konusunda ne kadar başarılı olacaklar?

Son birkaç yıl içerisinde verilere olan talep şaşırtıcı şekilde artış göstermeye başladı. Şirketler, şirket içi veri ambarı oluşturma ve veri analitiği yazılımlarını kullanmak konusunda oldukça aceleci davranır hale geldiler. Yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi faktörler aracılığıyla kamu ve özel şirketler büyük veri katkısıyla stratejilerini belirlemeye başladılar.

20.yüzyılda petrolün nasıl bir değere sahip olduğunu hatırlıyor olmalısınız. En kârlı rezervlerden biri olan veri, artık şirketlerin gelecek planlaması yaparken daha doğru kararlar vermesine olanak sağlıyor. Bu durumda veri analitiği giderek daha önemli bir hizmet haline geliyor. Firmaların verimlilik ve kârlılıklarını artırmak adına yenilikçi çözümler geliştirmek ya da rekabet avantajı sağlamak adına veri analizi için daha fazla yatırım yapmaları çok da tuhaf bir durum değil.

Verilen Rekabet Avantajı Sağlaması için 5 Neden!

Zaman içinde verinin toplanması, yönetilmesi ve farklı hizmetler için kullanılması büyük veri faktörünün rekabet avantajı sağlayan bir konu haline gelmesini sağladı. Verilerin işletmeler için neden önemli olduğunu anlamak adına, rekabet avantajı sağlayacak 5 nedeni anlamanızda fayda var:

buyuk-veri
buyuk-veri

Veri, bir anlayış kaynağıdır.

Yakın zamana kadar şirketler altın değerinde bir veri üzerinde oturduklarını fark etmemişti. Veri madenciliği ile devrim niteliğindeki ilerlemelerin kaydedilmesi, şirketlerin tüketiciler ve kullanıcılar tarafından üretilen verileri kullanabilir hale gelmesine neden oldu. Veri analizi ve veri görselleştirme artık şirketlerin tüketici verilerindeki gizli fırsatları bulmasına yardımcı oluyor ve verilerin yönlendirmesiyle doğru kararı vermesini sağlıyor.

İnsan Kaynaklarında Büyük Veri Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımızı okuyarak bu konuda da bilgi edinebilirsiniz.

Çevrimdışı verileri de yönetebilirsiniz.

Çok yakın zamana kadar arama sorguları, tıklamalar ve satın alma gibi çevrimiçi faaliyetler işletmeler için büyük veri kaynağıydı. Ancak veriler fiziksel ortamlarda ve çevrimdışı deneyimlerde de bol miktarda bulunuyor. Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri, dünya genelinde çevrimdışı deneyimleri de kayıt altın alabilmek için yeni gözetim stratejileri belirliyor. Tüketicilerin tercihleri ve davranışları hakkında veri toplamak için belirlediği stratejiler, kendi çevrimdışı verisini oluşturmasına olanak sağlıyor.

Veri, çevrimiçi itibarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Tüketicileriniz, sosyal medya ağlarında ve forumlarda ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında binlerce yorum yapabilir ve bu durumda çevrimiçi itibarı yönetmek fazlasıyla zorlaşır. Neyse ki tüketici geri bildirimi ile bunlar da analiz edilerek verilere dönüştürülebiliyor. Bu konuda en umut verici çalışmalardan biri de kullanıcıların duygularını ve geribildirimlerim dinamiklerini anlamak için NLP tekniğinin kullanıldığı duygu analizidir.

Veriler, AI araştırması için yakıttır.

Büyük veri; AI/ML, chatbot’lar ve diğer akıllı iş analitiği araçlarının katkısı ile; maliyet düşürme ve akıllı karar vermeyi teşvik etme konusunda gerçek bir rekabet avantajı sağlıyor. AI/ML stratejilerini başlatmak için de yüksek kaliteli verilere ihtiyaç duyulduğu biliniyor. İş modelinize en iyi yaklaşımı ne olursa olsun, AI/ML gücünden yararlanmak için etkili bir veri toplama stratejisi geliştirebilirsiniz. Kaliteli verilere istikrarlı bir şekilde erişmek, müşterileriniz ve iş ortaklarınız için daha iyi bir deneyim yaratmak için en iyi çözümleri geliştirebilmenize olanak sağlayacaktır.

Veri, kişiselleştirme araçlarından biridir.

Sosyal medyanın egemen olduğu yeni dönemde müşteri kişiselleştirme, ürün ve hizmetlerini çevrimiçi ortamda sunan şirketlerin rekabet avantajlarının ana kaynaklarından biri haline geldi. Kullanıcı tercihleri, ilgi alanları, gerçek zamanlı ve geçmiş davranışları hakkındaki veriler artık iş analitiği araçları ve AI/ML algoritmaları kullanılarak kolayca toplanabilir, depolanabilir ve analiz edilebilir. Günümüzde işletmeler arasında akan çok miktarda veri var ve bu verilerin hepsinin çalışan insanlar tarafından analiz edilmesi imkânsız. Yapay zekâ ve makine öğrenimi, oluşan verilerin daha iyi kullanılarak rekabet avantajı haline getirilmesine olanak sağlayabilir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store